Information

 

ETT SAMARBETE MED TÅGTRAFIKEN

Hittegods Sverige

 

Aktiebolaget Tillvarataget 556872-1822

 

Bäste resenär,

 

 

Ni har troligen förlorat en effekt ombord på ett tåg eller på någon station.

 

Det kan ta ända upp till 14 dagar, innan effekt som blivit lokaliserad, ankommer till Hittegodscentral.

 

Funnen effekt tas omhand av lok, buss, ombord, vakt eller städpersonal, som i sin tur lämnar det vidare

 

till oss på Hittegods.

 

Effekten hämtas in från förutbestämda plats, där enbart personal har tillträde,

 

allt för att hålla så hög säkerhet som möjligt, för Er resenärer.

 

Effekt som inhämtats gås igenom för att upptäcka eventuell information

 

om resenären eller ägare, finnes detta kommer Ni att bli kontaktad utav oss.

 

Vi tar även kontakt med t.ex bibliotek gällande låneböcker eller mobilabonnemang via operatör.

 

 

Effekt utan information läggs på hylla och förvaras under tre månader som säkrad,

 

då har Ni själv möjlighet att söka den via telefon eller mail.

 

Ett skickat mail är det samma som en anmälan och då håller personalen automatiskt uppsikt

 

efter den förlorade effekten för Er.

 

Anmälan ligger dock längst kvar under tre månader i sökmotorn.

 

Effekt som blivit funnen av ägare, ligger dock kvar under en månads tid, för uthämtning mot lösen.

 

50:- till 500:-

 

Tyvärr kan kortbetalning ej erbjudas.

 

Effekten kan även bli skickad till resenärens närmaste hemort. Det tillkommer då även en fraktkostnad.

 

Start kostnad 150:-

 

För skickade men EJ UTLÖSTA effekter/paket ansvaras ej.

 

*****

 

Gör även en förlust anmälan till POLISEN tele:114 14

 

Har effekter tagits av tåget och slängts på plats som ej faller under stationsområde,

 

lämnas (vid lokalisering) effekten till Polisen.