Västtåg
HittegodsTågtrafikBäste resenär,


 

Ni har troligen glömt eller förlorat en effekt ombord på ett Västtåg.


Omhändertagen effekt tags omhand av ombordpersonal

och säkras på Västtågens säkerhetsdepåer.


Tidigast dagen efter en förlust kan effekten ankomma till

Hittegodsservice depåer.


För att underlätta vår hantering av kvarglömd effekt,

skicka gärna ett anmälan till oss via vår mailadress.

Detaljerad information om vad det är Ni glömt kvar ombord,

tags tacksamt emot samt ett telefonnummer där vi kan

kontakta Er dagtid.


GÖTEBORG

hgs.goteborg@gmail.com


Enligt svensk lagstiftning har alla effekter som ankommit till

hittegodscentralerna en liggtid på 90 dagar.

Även en mailanmälan ligger således kvar på sökning i 90 dagar.


Effekt som blivit klargjord genom hittegodspersonalen,

komme att skickas/återgå till resenär via frakt och postförskott, 

till resenärens närmaste postutlämningsombud.


Göteborg har förnärvarande ingen uthämtning av effekter

på Göteborgs Centralstation.För skickade men ej UTHÄMTADE EFFEKT ansvaras ej!


***


Gör även en förlust anmälan till POLISEN tele:114 14


Har effekter tagits av tåget och slängts på plats som ej faller under stationsområde,


lämnas (vid lokalisering) effekten till Polisen.