Västtåg
HittegodsTågtrafikBäste resenär,


 

Ni har troligen glömt eller förlorat en effekt ombord på ett Västtåg.


Omhändertagen effekt tags omhand av ombordpersonal

och säkras på Västtågens säkerhetsdepåer.


Tidigast dagen efter en förlust kan effekten ankomma till

Hittegodscentralen i Göteborg.


För att underlätta vår hantering av kvarglömd effekt,

skicka gärna ett anmälan till oss via vår mailadress.

Detaljerad information om vad det är Ni glömt kvar ombord,

tags tacksamt emot samt ett telefonnummer där vi kan

kontakta Er dagtid.


GÖTEBORG

hgs.goteborg@gmail.com


Enligt svensk lagstiftning har alla effekter som ankommit till

hittegodscentralerna en liggtid på 90 dagar.

Även en mailanmälan ligger således kvar på sökning i 90 dagar.


Effekt som blivit klargjord genom hittegodspersonalen,

kan hämtas mot lösen på hittegodscentralen i Göteborg,

inom en månad från klargörningsdatum.

Om så önskas kan även effekten skickas mot postförskott och frakt

till resenärens närmsta postutlämningombud.


Administrativ lösenkostnad 50 kr - 500 kr betalas med SWISH eller kontant

vid uthämtning av effekt i Göteborg.

Skickad effekt betalas hos postombudet.


För skickade men ej UTHÄMTADE EFFEKT ansvaras ej!


***


Gör även en förlust anmälan till POLISEN tele:114 14


Har effekter tagits av tåget och slängts på plats som ej faller under stationsområde,


lämnas (vid lokalisering) effekten till Polisen.